DePersfoto - Beeldbank

Windmolen Oerle

uwmedia0000000161_small


De oudste molen binnen Veldhoven was waarschijnlijk een watermolen in Oerle uit de twaalfde eeuw, die later (in of kort vóór 1360) is vervangen door een windmolen. De laatste opvolger van deze windmolen werd in 1933 gesloopt. De windmolen werd in 1462 over een afstand van ’ongeveer tien minuten gaans’ door Postel in westelijke richting verplaatst, omdat hij ’…steet op ene sekere plaetse die niet wael en dient om te hebben volcomen behoefte van wijnde….’ De molen moest binnen de parochie van Oerle herbouwd worden op een punt dat door de provisor van Postel het meest geschikt geacht werd en dat tot het grondbezit van Postel behoorde. Het banrecht, dat op de molen rustte bleef bestaan. De herbouw vond plaats op een heuveltje in de heide van de Grote Aard van Oerle op ongeveer 450 meter (hemelsbreed) ten westen van de vrijkomende plek.
De molen had vanaf omstreeks 1683 twee koppel maalstenen: het eerste (oorspronkelijke) op de bovenzolder (= voormolen) en het tweede op de benedenzolder (= achtermolen). Op de achtermolen werd boekweit gemalen en later ook eikenschors. Na 1648 verloor Postel haar zeggenschap over de molen. In 1775 werd de molen verkocht en kwam hij in particuliere handen. Het aan de molen verbonden recht van molster (het scheploon) was bij de koop inbegrepen. (Het scheploon was een oud recht dat toekwam aan de molenaar, die na het malen een zekere hoeveelheid graan of meel mocht scheppen als het maalloon (mullergewin) niet in geld betaald werd). De windmolen werd in 1914 verplaatst; 

Resolutie beeld: 2592 x 3872
Camera: Nikon D3000
Kleurprofiel: sRGB IEC61966-2.1
Lage resolutie: 683 x 1024

Fotograaf: Walter van Bussel